Maraz słuchacza z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie, pięknie piszącego o miłości w wierszu „Gdzieś pomiędzy…”. zajął 3 miejsce w XII Turnieju Jednego Wiersza.

Słuchacze z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie zorganizowali konkurs pt. „Wagary z książką”.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie promowali zawód funkcjonariusza w gminie Stara Dąbrowa.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie promowali zawód funkcjonariusza w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie.

W dniu 01.04.2023 roku nastąpi zmiana numeru konta w zamówieniu na paczkę, realizowanej w punkcie sprzedaży prowadzonym przy Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej