Studenci z Uniwersytetu Merito w Toruniu odwiedzili toruńską jednostkę penitencjarną.

Przedstawiciel Służby Więziennej wziął udział w obchodach powrotu miasta Torunia do wolnej Polski.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu wzięli udział w Mikołajkowych Targach Pracy i zaprezentowali formację podczas wydarzenia.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe z Biskupem. Osadzonych odwiedził Biskup Archidiecezji Toruńskiej Wiesław Śmigiel.

Żołnierze VIII turnusu DZSW złożyli wojskową przysięgę. Uroczystości przygadał się przedstawiciel Służby Więziennej.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu gościł studentów IV roku prawa Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej