W Lasku Południowym w Słupsku odbyły się uroczystości upamiętniające przymusowych robotników rozstrzelanych przez Niemców w 1945 roku.

W Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku odbyło się ślubowanie uczniów klasy 1 z Oddziału Przygotowania Wojskowego

W Areszcie Śledczym w Słupsku zorganizowano dyktando dla osadzonych

Ekipa Świętego Mikołaja z Aresztu Śledczego w Słupsku przygotowała paczki dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Kształtujemy wśród młodzieży postawę patriotyczną, proobronną poprzez organizowanie szkoleń strzeleckich.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Słupsku wraz z partnerami przygotowali niespodziankę dla dzieci przebywających na Oddziale Hematologii i Onkologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej