Z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku ppłk Grzegorz Michalak wziął udział w spotkaniu pod hasłem „Zachowania suicydalne – można inaczej”

Na terenie OZ Ustka kolejny raz odbył się Mały Festiwal Ty i Ja w ramach 20 Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja 2023 r.

Zaledwie wczoraj podpisaliśmy umowę na zatrudnienie osadzonych w nowej firmie, a w dniu 09 sierpnia 2023 r., Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku kpt. Andrzej Martyka oraz Pan Dariusz Wasylew – pełnomocnik spółki cywilnej, podpisali umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych z firmą WASCOVILLA s.c.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w  Słupsku będą rozbudowywać Sanatorium Uzdrowiskowo– Rehabilitacyjne.

1 sierpnia 2023 roku Miasto Słupsk, w symboliczną godzinę „W” tradycyjnie już zatrzymał się, aby uczcić pamięć o Powstańcach Warszawskich i ich heroicznym zrywie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Krystian Kulicz oraz Prezes zarządu Grzegorz Matyjaszczyk podpisali umowę w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych w Firmie Euro-Fish.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej