W ubiegłym tygodniu kpt. Piotr Grabczak – zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z Panią Moniką Krasnopolską – właścicielką przedsiębiorstwa budowlanego. Skazani w ramach współpracy, podejmą zatrudnienie w branży budowlanej. Praca którą będą wykonywali będzie finansowana ze środków unijnych w miejscowościach nieopodal zamojskiej jednostki penitencjarnej.

Edukacja patriotyczna jest jedną z form wpływu na zmiany w procesie resocjalizacji. Zakład Karny w Zamościu stara włączać się we wszystkie przedsięwzięcia patriotyczne w naszej okolicy.

Zaburzenia depresyjne, depresja z łacińskiego depressio „głębokość” od deprimere „przygniatać”, jest jedną z najczęściej występujących i często bagatelizowaną chorobą na świecie.

Radiowęzeł i radio to bardzo ważny element więziennego życia. Nie od dziś wiadomo, iż w każdej jednostce penitencjarnej radiowęzeł i radio stanowi główny nośnik informacji. To głos, który dociera do wszystkich osadzonych.

Nie od dziś wiadomo, że proces resocjalizacji to niezwykle ciężka praca. Głównymi narzędziami, które przyczyniają się do tych zmian są nauka oraz praca. Dzięki pracy, osadzeni uczą się prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej