21 listopada 2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyły się miniwarsztaty dla młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu połączone z prelekcją dotycząca specyfiki pracy psychologa penitencjarnego.

15 listopada 2022 roku funkcjonariusze Służby Więziennej bytomskiej jednostki uczestniczyli w kolejnej edycji wydarzenia „Zawód od kuchni”.

Awanse służbowe

17.11.2022

Dnia 17 listopada 2022 roku w Sali Konferencyjnej Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyło się uroczyste wręczenie awansów funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu oraz Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu, uczestniczyli w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

7 listopada 2022 w Zabrzu na pytanie „Jak walczyć z przemocą?” próbowano odpowiedzieć podczas konferencji pt. „Innowacyjne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako element readaptacji społecznej”, w której czynny udział wzięli funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Zabrzu.

Dzień 20 października 2022 r. jest Międzynarodowym Dniem Mediacji. Służba Więzienna włącza się do działań na rzecz promocji mediacji poprzez zorganizowanie spotkań mających na celu propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej