Areszt Śledczy w Lublinie aktywnie włączył się w realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk podpisał kolejną umowę dotycząca odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego w Chełmie na rzecz firmy "Pomix" Spółka Cywilna reprezentowaną przez Mateusza Tywoniuka.

14 marca br. w sali konferencyjno-dydaktycznej Aresztu Śledczego w Lublinie odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia przeprowadził inspektor ITD, który podzielił się wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami posiadających zezwolenie na kierowanie pojazdami służbowymi.

Krew - bezcenny dar

13.03.2023

Krwiodawstwo to dar płynący z ludzkich serc! Akcje oddawania krwi przez funkcjonariuszy zamojskiej jednostki penitencjarnej realizowane są cyklicznie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział Terenowy w Zamościu.

Zakład Karny we Włodawie od wielu lat promuje i wspiera ideę honorowego oddawania krwi pomagając w ten sposób ratować ludzkie życie.

„Nie ma na świecie osób tak kochanych jak kobiety. Słowem w piękność ubranych. Bóg także próbował być autorem: jego proza to mężczyzna, jego poezja to kobieta”. Napoleon Bonaparte

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej