Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie mjr Mariusz Sokół podpisał kolejne umowy dotyczące odpłatnego zatrudnienia skazanych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach kpt. Robert Wilczyński podpisał kolejne porozumienie z Dyrektorem Nadleśnictwa w Zwoleniu dr inż Sławomirem Robertem Okoniem o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Dzięki temu w 2023 roku będziemy mogli kontynuować działania podjęte w 2022 roku

W 2022 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

Z dniem 23 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk. Dariusza Kossyka. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Damian Frańczak Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Z dniem 23 stycznia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim mjr. Piotra Kozłowskiego. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Damian Frańczak Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

W Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej trwa rozbudowa pawilonu mieszkalnego dla osób pozbawionych wolności. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2022 r.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej