W dniu 10 lipca 2023 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Sławomir Miroński podpisał umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL”.

Dnia 9 lipca br. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej zaprezentowali stoisko promocyjne na pikniku wojskowym podczas Jarmarku Sapieżyńskiego w miejscowości Kodeń.

Z sukcesem zakończył się program edukacyjny „W SŁUŻBIE PRAWU” realizowany w roku szkolnym 2022/2023. Tysiące uczniów z całej Polski wzięło udział w spotkaniach związanych z edukacją prawną młodzieży i prewencją przestępstw, realizowanych poprzez prowadzenie ciekawych zajęć w szkołach, jak i na terenie jednostek penitencjarnych.

Służba Więzienna jako formacja uzbrojona, prowadzi cykliczne szkolenia funkcjonariuszy podnoszące umiejętności w zakresie posługiwania się jednostkami broni wykorzystywanymi w toku ich codziennej służby. Celem takiego szkolenia jest odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z bronią i doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

5 lipca br. płk Cyprian Bas Dyrektor Okręgowy Służby więziennej w Lublinie podpisał porozumienie z  Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie – nadinspektorem Arturem Bieleckim.

W służbie prawu

05.07.2023

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej