Niemal 50 osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu kobiet, wzięło udział w warsztatach dotyczących zapobieganiu handlowi ludźmi. Zajęcia w ramach kampanii „Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż” są realizowane przez Fundację Czas Wolności.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Sosnowcu po raz kolejny wsparli Fundację "Bajtel" z Mysłowic przekazując na świąteczny kiermasz rękodzieło wykonane przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego.

Dzięki podpisanemu w dniu 15.03.2024 r. przez dyrekcję Aresztu Śledczego w Sosnowcu porozumieniu z Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła w najbliższej przyszłości osoby odbywające kary pozbawienia wolności będą mogły podjąć nieodpłatną pracę na rzecz kolejnego podmiotu, o którym mowa w art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego.

14 marca br. w Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyło się szkolenie z technik interwencyjnych i samoobrony skierowane dla kobiet pełniących służbę w dziale ochrony tutejszej jednostki oraz w Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej.

W celu stworzenia skazanym szansy na skuteczniejszą resocjalizację, funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nawiązali współpracę z kolejnym podmiotem zainteresowanym zatrudnieniem osadzonych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Cieszynie dokonali rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego fundacji DKMS.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej