14 lutego br. w Zakładzie Karnym w Cieszynie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Służby Więziennej z klasą mundurową Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Cieszyna.

W ostatnich dniach bielski Oddział Zewnętrzny odwiedzili uczniowie klasy IV z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych z Oświęcimia. Młodzi ludzie kształcą się na kierunku turystyka i architektura krajobrazu.

13 lutego na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach odbyła się wizyta studyjna z udziałem studentów warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

12 lutego 2024 r., w Areszcie Śledczym w Częstochowie z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej, odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej gabloty poświęconej bohaterowi przedwojennego aresztu, przodownikowi Stefanowi Wojteczkowi. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością potomkowie funkcjonariusza.

Ósmy lutego to ważna data w kalendarzu Służby Więziennej . Data ta upamiętnia wydanie w dniach 7 i 8 lutego 1919 r. przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jednych z pierwszych w odrodzonej Polsce, dekretów o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”, statuujących utworzenie Straży Więziennej i stanowiących fundament powstania nowoczesnego więziennictwa. Dziś mija 105 lat od tamtych...

Na Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 24 stycznia 2024 r. odbyły się dni otwarte dla młodzieży szkół średnich. Była to także sposobność do promocji naszej formacji wśród młodzieży.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej