Wspieramy aktywizację zawodową osób bezrobotnych i wspólnie z powiatowymi urzędami pracy wskazujemy ofertę zawodową Służby Więziennej. Umożliwiając podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.

W 40. rocznicę utworzenia Specjalnego Obozu Wojskowego w Czerwonym Borze upamiętniono internowanych w nim członków antykomunistycznej opozycji. Tablicę pamiątkową odsłonili: gen. Jacek Kitliński Dyrektor Generalny Służby Więziennej, dr Bożena Koszel – Pleskaczuk z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Józef Godlewski Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych.

Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o samobójstwie. Zachowania suicydalne w ujęciu interdyscyplinarnym” z udziałem prelegenta z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.

Służba Więzienna to nowoczesna formacja stojąca na straży porządku i bezpieczeństwa. Dla osób poszukujących stabilności, możliwości rozwoju zawodowego oraz pracy mającej znaczenie dla dobra społeczeństwa, praca i służba w naszych szeregach jest ciekawą opcją zawodową.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach brali udział w porządkach na terenie miasta Jeziorany.

Do groźnych incydentów doszło dzisiaj - 27 października - na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Na jednym z pawilonów mieszkalnych doszło do silnego zadymienia wywołanego pożarem. Chwilę później z miejsca zatrudnienia, wykorzystując furgonetkę zbiegł więzień. A to wszystko szczęśliwie pod pełną kontrolą Służby Więziennej, która we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Komendą Miejską Policji i Zespołem Ratownictwa Medycznego z Zambrowa realizowała...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej