Na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku trwa kurs fryzjera.

W akcji Wielkiego Jesiennego Sadzenia Lasu, która odbyła się w dniu 21 października br. na terenie Nadleśnictwa Wipsowo uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie.

Z dniem 24 października 2022 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał płk. Marka Sokoła na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Elblągu.

22 października br. grupa osadzonych z Zakładu Karnego w Dublinach porządkowała teren cmentarza komunalnego w miejscowości Garbno.

20 października Międzynarodowy Dzień Mediacji 2022 w Zakładzie Karnym w Iławie.

W ramach promocji zatrudnienia, 19 października, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu wzięli udział w Targach Pracy i Edukacji organizowanych w Elblągu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej