XI edycja International Film Festival in Olsztyn „Prison Movie” przyjęła kolejny raz rozszerzoną formułę, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne i ciekawość innych środowisk penitencjarnego świata.

Statuetki „Dobrego Łotra” rozdane! Podczas 11. edycji jedynego w Europie, a pewnie i na świecie, festiwalu filmów o tematyce penitencjarnej, zmierzyło się dwadzieścia pięć filmów profesjonalnych i amatorskich. Siedem powstało poza Polską: w Rumunii, Portugalii i we Włoszech.

13 października 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Iławie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wizyta Reżysera

10.10.2023

10 października 2023 r. Zakład Karny w Barczewie odwiedził reżyser - Thomas Morgan.

2 października 2023 r. Areszt Śledczy w Suwałkach realizował Ogólnopolski Program Edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU"

Sprzątanie świata – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej