Dar Serca

24.08.2022

Postawa godna naśladowania.

Trwa kolejna edycja programu resocjalizacji pt. „Ogród za murem”, który prowadzą wychowawcy działu penitencjarnego.

Ogrodoterapia w Zakładzie Karnym w Kamińsku w celu poprawy zdrowia psychofizycznego, a zatem także poprawy jakości życia.

9 sierpnia 2022 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Dublinach ppor. Radosław Markuc podpisał kolejną umowę, dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych poza terenem jednostki penitencjarnej, tym razem na rzecz Nadleśnictwa Srokowo reprezentowanego przez Nadleśniczego Zenona Piotrowicza.

Pomimo wakacyjnego chilloutu funkcjonariusze Służby Więziennej zachowują 100% koncentracji w każdej minucie służby. W ciągu ostatnich kilku dni udało się udaremnić przemyt na teren zakładu przedmiotów i substancji zabronionych.

Szer. Bartosz Recław, funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Elblągu został wyróżniony za ratowanie ludzkiego życia i zdrowia odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej