Udaremnienie przemytu substancji niedozwolonych w Oddziale Zewnętrznym w Olsztynie.

„Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej, ani życia nie szczędzić …” Witold Pilecki

W przypadających w dniu 11 lipca obchodach 79. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej oraz odbywających się 12 lipca obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej Służbę Więzienną reprezentowali funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie.

13 lipca 2022 r. przedstawiciele Aresztu Śledczego w Elblągu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Braniewie przekazali dwóm schroniskom składające się z ponad 300 elementów zestawy. Składały się na nie m.in. koce, poszewki, prześcieradła i ręczniki.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie powołał z dniem 6 czerwca mjr. Grzegorza Bazydło na  Z-cę Dyrektora Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Służba Więzienna w służbie społeczeństwu. Dodatkowe umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kamińsku posłużyły do nagrania profilaktycznego spotu we współpracy z Policją.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej