Osadzeni z Zakładu Karnego w Rawiczu zostali skierowani do prac fizycznych z zakresu gospodarki leśnej. Jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Góra Śląska, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

W dniu 27 września w Areszcie Śledczym w Poznaniu odbyła się wizyta reprezentantów konsorcjum projektu MIRAD.

W Zakładzie Karnym w Potulicach odbyło się spotkanie psychologów i terapeutów z przedstawicielami prowadzącymi grupę AA dla skazanych na terenie jednostki.

Uroczyste otwarcie hali produkcyjnej powstałej w ramach ministerialnego programu „Praca dla więźniów” z udziałem Wicewojewody Lubuskiego oraz Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej za nami.

6 października 2022 r. o godzinie 17.00 w Żagańskim Pałacu Kultury odbędzie się uroczyste otwarcie III charytatywnej wystawy prac malarskich - wykonanych przez osoby pozbawione wolności z Zakładu Karnego w Krzywańcu

W dniu 15 września br. funkcjonariusz SW zauważył osadzonego zatrudnionego poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta, oddalającego się z wyznaczonego miejsca pracy bez nadzoru. Funkcjonariusz zachował się w sposób profesjonalny i odważny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej