24 stycznia 2024 r. uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego z Poznania oraz przyszli absolwenci Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego również z Poznania uczestniczyli w zajęciach realizowanych, w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego ''W SŁUŻBIE PRAWU''.

Z osadzonymi na terenie jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Integracyjna Wspólnota Barka w Chudobczycach. Celem spotkania było omówienie współpracy dot. pomocy postpenitencjarnej osób pozbawionych wolności, którzy kończą karę i potrzebują pomocy oraz są zagrożeni wykluczeniem.

Grupa teatralna "CELA" skupiająca osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych, zaprezentowała w nowym roku swoje kolejne przedstawienie zatytułowane "Gdybym tylko mógł...". Spektakl nawiązywał do trudnych doświadczeń życiowych osób uzależnionych.

Funkcjonariusze SW w wolnym czasie poza służbą uczestniczyli w charytatywnym turnieju piłki siatkowej na rzecz małej Liwii Machnickiej.

W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Złotoryi odwiedzili Zakład Karny w Głogowie.

W okresie przedświątecznym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematyce przemocy domowej i działaniom korekcyjnym skierowanym na sprawców przemocy wobec osób najbliższych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej