Służba Więzienna, jako formacja umundurowana i uzbrojona, wśród wielu swoich zadań, odpowiada między innymi za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz zapewnienie w jednostkach organizacyjnych porządku i bezpieczeństwa. Ich skuteczna realizacja wymaga między innymi odpowiedniego poziomu wyszkolenia strzeleckiego. Aktualnie kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu doskonali swoje umiejętności w tym zakresie.

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest istotnym elementem w procesie resocjalizacji. Na terenie potulickiego więzienia systematycznie realizowany jest program readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin pn. Ojcem zostać łatwo. Znacznie trudniej nim być.

Nauczanie oraz praca to najważniejsze formy oddziaływań w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności. To również przepustka w przyszłość i lepszy start po wyjściu na wolność. Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Rawiczu – jako zadanie priorytetowe - podejmuje działania, które mają na celu zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i w efekcie podjęcie zatrudnienia przez osadzonych. Aktualnie w jednostce odbywa się kurs brukarza.

Cenny dar

13.07.2022

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach, Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią oraz członkowie Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa zorganizowali kolejną akcję honorowego oddawania krwi pn. Oddaj KREW - Ocal ŻYCIE. To już piąta wspólna inicjatywa.

W cieniu wojny w Ukrainie odbyły się obchody rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca '56

8. Wroniecka Dycha

27.06.2022

Już po raz ósmy Zakład Karny we Wronkach włączył się w organizację biegu „Wroniecka Dycha”. W zawodach wzięli również udział funkcjonariusze Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej