W dniu 25 listopada 2023 roku, w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Dzieci Potulic w Potulicach odbyły się Okręgowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Dyrektora Okręgowego w Poznaniu. Organizatorem imprezy był Zakład Karny w Potulicach wraz z NSZZF i PW Zarząd Terenowy Potulice.

Zakład Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Karny w Rawiczu były organizatorami ogólnopolskiego seminarium naukowego „Więzienne dziennikarstwo jako forma aktywizacji skazanych” oraz finału IX ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą”. Wydarzenie odbyło się w murach poznańskiej uczelni.

Za godną naśladowania postawę i dbałość o dobre imię służby Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach mjr Sławomir Matuszczak wyróżnił funkcjonariuszy. W uznaniu postawy jaką wykazali się funkcjonariusze gratulacje i podziękowania za zaangażowanie i profesjonalizm w podjętych działaniach zostały złożone również przez komisariat Policji we Wronkach.

Elitarne jednostki szybkiego reagowania Służby Więziennej z trzech okręgów, w minionym tygodniu odbyły wspólne ćwiczenia na terenie województwa lubuskiego.

W dniach 06-10.11.2023r. na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach projektu Centrum Sztuki Osadzonych zrealizowano we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej szkolenie specjalistyczne dla wychowawców działów penitencjarnych i terapeutycznych z zakresu inicjowania działań teatralnych z osadzonymi, tworzenia procesów grupowych, konstruowania scenariusza, dramaturgii, reżyserii oraz narzędzi pracy z aktorem-amatorem

14 listopada 2023 roku w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu odbyła się uroczysta odprawa z udziałem płk Cezarego Kosacz - Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej oraz  płk Roberta Jóźwiaka - Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, dyrektorów jednostek okręgu poznańskiego i zaproszonych funkcjonariuszy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej