W dniu 16 marca br. odwiedziliśmy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, aby opowiedzieć im jak wygląda codzienna służba za więziennymi murami, jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz przedstawić ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz z dniem 15 marca 2023 roku powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr Rafała Borowca

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie objęcia długofalowymi oddziaływaniami osoby ze skłonnościami suicydalnymi, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu wdrożony został do realizacji program z zakresu profilaktyki presuicydalnej pn. Grupa Treningu Poprawnej Komunikacji Interpersonalnej – Alternatywa

W dniu 7 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

Szukasz stałej i stabilnej pracy? Wybierz mądrze! Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej!

Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od kilku miesięcy trwają prace związane z termomodernizacją budynków znajdujących się na terenie jednostki

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej