W dniu 21.03.2023r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach. W trakcie spotkania osoby aktywnie poszukujące pracy mogły się dowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji do Służby Więziennej oraz specyfika pracy za „więziennymi murami” w poszczególnych działach służby

W ubiegłym tygodniu na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu odbyły się koncerty profilaktyczne w wykonaniu Wojciecha Kubiaka "PIOSENKI DIALOGU - PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” oraz „PATRIOTYZM NA ROCKOWO”. Koncerty zorganizowano dla skazanych mężczyzn i kobiet w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. GRUPA TRENINGU POPRAWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ – ALTERNATYWA

W dniu 16 marca br. odwiedziliśmy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, aby opowiedzieć im jak wygląda codzienna służba za więziennymi murami, jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz przedstawić ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz z dniem 15 marca 2023 roku powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr Rafała Borowca

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie objęcia długofalowymi oddziaływaniami osoby ze skłonnościami suicydalnymi, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu wdrożony został do realizacji program z zakresu profilaktyki presuicydalnej pn. Grupa Treningu Poprawnej Komunikacji Interpersonalnej – Alternatywa

W dniu 7 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej