„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu wspólnie z nowosolskimi Policjantami po raz kolejny zorganizowali zbiórkę zabawek dla dzieci ze szpitala onkologicznego we Wrocławiu

W dniu 20 czerwca br. gościliśmy uczniów klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Bezpieczne Wakacje

10.06.2022

9 czerwca 2022 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krzywańcu uczestniczyli w akcji „Bezpieczne Wakacje” zorganizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej w Tomaszowie

W dniu 09.06.2022r. Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski i Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury Pani Anna Mrowińska podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy

Mundurowy Żagań

05.06.2022

W niedzielne upalne popołudnie w dniu 5 czerwca 2022 roku podzamcze Żagańskiego Pałacu Kultury zapełniły prawdziwe tłumy żeby bawić się wspólnie ze służbami mundurowymi i Żagańskim Pałacem Kultury

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej