Praktyki zawodowe

30.03.2022

W dniu 28 marca br. studenci II roku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczęli w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dwutygodniowe praktyki zawodowe

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Krzywańcu zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy

Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy zmarłego 1 marca 2022r. Kolegę mł. chor. Edwarda Muszyńskiego, młodszego inspektora działu kwatermistrzowskiego Zakładu Karnego w Krzywańcu

Pamiętamy o Bohaterach, pielęgnujemy historię … Czas na patriotyzm ...

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej