W dniu 17 maja 2024 roku na terenie tutejszej jednostki odbyły się zajęcia kulturalno- oświatowe z udziałem członków Stowarzyszenia Rycerz z Byczyny, którzy opowiedzieli osadzonym odbywającym karę pozbawienia wolności o swojej działalności i pasji do motocykli.

Funkcjonariusze tutejszej jednostki prowadząc oddziaływania penitencjarne wobec osadzonych, codziennie starają się wpływać na zmianę ich zachowań i kształtować postawy zgodne z normami społecznymi. W dniu 09 maja 2024 r. grupa sześciu skazanych wraz z wychowawcami uczestniczyła w zajęciach kulturalno oświatowych organizowanych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Na specjalne zaproszenie organizatorów brała w nich udział nasza kadra penitencjarna wraz z Dyrektorem Jednostki mjr Tomaszem Iwaniukiem.

W dniu 10.04.2024 r. grupa ośmiu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Kluczborku uczestniczyła w zajęciach kulturalno oświatowych organizowanych poza terenem jednostki. W trakcie pobytu poza zakładem, skazani wzięli udział w zajęciach zawodoznawczych organizowanych w ramach porozumienia z Zespołem Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.

10 kwietnia 2024r. na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyło się spotkanie osadzonych z członkami i pracownikami PROFES Spółdzielni Socjalnej.

10 kwietnia na zaproszenie Dyrekcji, całego grona pedagogicznego i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku  mjr Tomasz Iwaniuk uczestniczył w uroczystych obchodach 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej