Dziś na zaproszenie Pani Dominiki Panek pedagoga szkolnego gościliśmy w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie odbyło się miłe spotkanie Naszych funkcjonariuszek z uczniami klas maturalnych.

W dniach 15-16 marca br. grupa funkcjonariuszy z kluczborskiej jednostki uczestniczyła w Dniach Otwartych w Zespole Szkół w Ozimku.

W dniu 15 marca br. na terenie kluczborskiej jednostki odbyła się kolejna lekcja edukacji młodzieży w ramach programu "W Służbie Prawu" z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 2 w Wieluniu prowadzona przez wychowawcę ppor. Kamila Fabjan.

W dniu dzisiejszym na terenie Zespołu Szkół w Ozimku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Tomaszem Iwaniukiem a Dyrektorem Zespołu Szkół w Ozimku Panem Tomaszem Ciekalskim.

"Kobiety, kobiety....któż je zrozumie. Na pewno pojmie tylko ten co kochać je umie..."

W dniu dzisiejszym na terenie kluczborskiej jednostki odbyła się kolejna lekcja edukacji młodzieży w ramach programu "W Służbie Prawu" z młodzieżą z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Oleśnie prowadzona przez wychowawcę ppor. Kamila Fabjan.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej