Dzień Tradycji to wyjątkowe święto, które w tym roku obchodzimy po raz pierwszy. Zostało ono ustanowione nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej.

Dnia 8 lutego 1919 roku na wniosek Rady Ministrów, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, ówczesny premier Ignacy Jan Paderewski oraz Minister Sprawiedliwości Leon Supiński, podpisali Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, dając w ten sposób podwaliny pod przedwojenną Straż Więzienną. Jej kontynuatorką jest współczesna Służba Więzienna.

Życzenia z okazji Święta Dnia Tradycji Służby Więziennej

W dniu wczorajszym na terenie jednostki odbyło się szkolenie psów specjalnych wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku.

Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 roku oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary pozbawienia wolności poprzez ich aktywizację zawodową.

Od 08 stycznia br ruszyła kolejna akcja "Służby pomocą - mamy to we krwi".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej