Z dniem 31.01.2023 roku na zaopatrzenie emerytalne przeszedł kpt Robert Bator-Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach w dniu 26.01.2023 roku podpisał kolejne dwie umowy z nowymi kontrahentami; huta szkła ,,Solbika’’ z Makowa oraz  firmą zajmującą się dystrybucją karmy dla zwierząt ,,Zooart’’ w Moszczance, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych odpłatnie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach kpt. Robert Wilczyński podpisał kolejne porozumienie z Dyrektorem Nadleśnictwa w Zwoleniu dr inż Sławomirem Robertem Okoniem o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Dzięki temu w 2023 roku będziemy mogli kontynuować działania podjęte w 2022 roku

W 2022 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

Umożliwienie sprawnego włączenia się w przestrzeń rynku pracy to jeden z podstawowych czynników warunkujących udany powrót do społeczeństwa.

Pod koniec roku 2022 na terenie ZK w Żytkowicach o OZ Pionki została ukończona inwestycja montażu instalacji fotowoltaicznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej