Muzyka stale towarzyszy człowiekowi i jest istotnym czynnikiem kształtującym jego funkcjonowanie. Pozwala na odnalezienie odpowiedzi na pytania: kim jestem i kim będę?

26 sierpnia 2022 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach spotkali  się z osobami bezrobotnymi z powiatu zwoleńskiego.

Dzień Miłośników Książek ma za zadanie popularyzację czytelnictwa, nie tylko wśród osób pozbawionych wolności, w takim miejscu jak jednostka penitencjarna pełni funkcję szczególną.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w  Dniach Jedni Letnisko oraz Dożynkach w Chotczy zorganizowanych przez władze samorządowe.

1 sierpnia 1944 roku to jedna z ważniejszych dat w historii Polski. Armia Krajowa zorganizowała wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Każdego roku, dla upamiętnienia tego wydarzenia, organizowane są obchody jego wybuchu. Skazani również oddają hołd poległym w walce o wolność.

W ramach promocji Służby Więziennej przyjęliśmy zaproszenie wzięcia udziału w festynie z okazji Dni Garbatki Letnisko

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej