Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu propagować wśród obywateli patriotyzm, wzmacniać tożsamość narodową oraz szerzyć wiedzę o symbolach narodowych.

Sekretarka jest pierwszą osobą, z którą mają kontakt osoby załatwiające sprawy w administracji w żytkowickim zakładzie karnym. Dlatego oprócz wielu formalnych obowiązków jednym z najważniejszych zadań sekretarki jest tworzenie pozytywnego wizerunku jednostki.

22 kwietnia 2022 roku, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach spotkali  się z uczniami liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym w Radomiu.

Ponad 50 budek lęgowych dla ptaków trafiło do Nadleśnictwa w Zwoleniu.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Żytkowicach złożyli życzenia świąteczne mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Kozienicach

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej