Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych w ramach, których mieli okazje poznać lokalną historię: Żołnierzy Wyklętych oraz bitwy Legionistów Polskich 1914 r.

funkcjonariusze Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez władze samorządowe w Krasnej Dąbrowie

1 lipca Dzień Psa

01.07.2022

Dzień Psa ustanowiony został w 2007 roku. Dzień Psa jest dobrą okazją, by zastanowić się nad tym, jak traktuje się psy w naszym społeczeństwie.

Podsumowanie kampanii pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie edukacji prawnej, przeciwdziałania przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw obywatelskich, patriotycznych w szkołach średnich.

Utrzymywanie więzi rodzinnych i kształtowanie właściwych relacji z bliskimi są ważnymi elementami pracy wychowawczej. Dzień dziecka jest bardzo dobrą okazją do nauczenia osadzonych w jaki sposób powinni zadbać o swoje relacje z dziećmi.

Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych w ramach, których mieli okazje poznać lokalną historię

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej