12 kwietnia skazani w ramach zajęć kulturalno-oświatowych uczcili pamięć poległych bohaterów, uczestnicząc w akcji sprzątania Pomnika Katyńskiego w Garbatce Letnisko

8 kwietnia 2022 roku w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, osadzeni z żytkowickiej jednostek penitencjarnych wzięli udział w sadzeniu lasu w Nadleśnictwie Zwoleń.

To święto, w którego trakcie w sposób szczególny zwracamy uwagę na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. To także dzień wszystkich tych, którzy za swoje powołanie uznali niesienie pomocy drugiemu człowiekowi w trudnym czasie choroby.

Msza święta w intencji walczących o wolność oraz pomordowanych mieszkańców wsi Molendy, asysta pocztów sztandarowych oraz symboliczne złożenie wiązanek. Tak wyglądały uroczyste obchody 78 rocznicy Bitwy pod Molendami.

Dział kwatermistrzowski Zakładu Karnego w Żytkowicach na co dzień zajmuje się służbę transportową, żywnościową, kwaterunkową, remontowo-konserwatorską, elektroenergetyczną oraz mieszkaniową

W dniu 13 stycznia 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowice kpt. Robert Wilczyński podpisał porozumienie z miejscowym Nadleśnictwem w Zwoleniu o współpracy, w zakresie podejmowania wspólnych działań. Podpisane porozumienie dotyczy w szczególności działalności resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej i oświatowej polegającej w szczególności na organizowaniu zajęć kulturalno-oświatowych oraz realizowaniu programu resocjalizacyjnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej