23 marca 2022 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cypriana Basa

18 marca 2022 roku, został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków liceum ogólnokształcącego o profilu mundurowym w Radomiu

Dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu po raz kolejny do zakładu karnego przyjechała załoga specjalistycznie przystosowanym autokarem do poboru krwi.

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Kobiety w mundurze można spotkać niemal na wszystkich stanowiskach Służby Więziennej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w całym kraju włączyli się w pomoc humanitarną Ukraińcom uciekającym przed wojną. Organizują zbiórki rzeczowe i pieniężne, oddają krew, oferują transport, dach nad głową.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej