08 września br. w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Cieszynie.

Delegacja Zakładu Karnego w Cieszynie, w dniu 1 września, uczestniczyła w miejskich obchodach 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Cieszynie udaremnili przemyt niedozwolonego przedmiotu na teren jednostki penitencjarnej.

14 lipca w Parku Miejskim Solidarności w Tychach, przed pomnikiem Walki i Pracy, odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji.

W Zakładzie Karnym w Cieszynie zostało zorganizowane szkolenie dla funkcjonariuszy Służby Więziennej dotyczące postępowania z osobami z wadami wzroku.

W okręgu katowickim Wojewódzkie Obchody Święta Służby Więziennej odbyły się w dniach 2-3 lipca w Rybniku. 2 lipca miał miejsce Rodzinny Piknik Służb Mundurowych pod honorowym patronatem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, a 3 lipca oficjalne obchody na rybnickim rynku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej