Zakład karny jest specyficznym miejscem, w którym krzyżują się różnego rodzaju zadania oraz oczekiwania. Rzetelne wykonywanie obowiązków, przy jednoczesnym zaangażowaniu wychowawców w resocjalizację oraz w miarę możliwości indywidualnym podejściem do osadzonych przybiera różnorodne formy oddziaływania.

W minionym tygodniu ( 03-05.04. br.) delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Czarnem udała się z wizytą do partnerskiej jednostki JVA Rosdorf (Niemcy - Dolna Saksonia).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dzierżawy dotyczącą hali produkcyjnej w Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku.

W dniu wczorajszym (27.03.) funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnem odwiedzili Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. Uczniowie klas mundurowych mieli możliwość szkolenia umiejętności strzeleckich.

Do czarnieńskiej jednostki przybyli studenci III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSH POMERANIA w Chojnicach. Wizyta za murami ukazała im namiastkę funkcjonowania zakładu, przybliżyła im służbę w naszej formacji oraz warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych.

Resocjalizacja osób pozbawionych wolności przybiera różnorodne formy. Coraz częściej wychowawcy oddziaływania resocjalizacyjne ukierunkowują na zajęcia plastyczne, teatralne czy muzyczne.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej