I miejsce wśród kobiet oraz II i III miejsce wśród mężczyzn w kategorii Służby Więziennej zdobyli funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach.

Dzień 20 września 2023 r. już na zawsze zapisze się w kartach historii trzech jednostek okręgu katowickiego: Zakładu Karnego w Herbach, Aresztu Śledczego w Częstochowie i Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zawsze z dumą służą społeczeństwu

Kreatywność w doborze oddziaływań resocjalizacyjnych herbskich funkcjonariuszy, zwiększa szansę na przystosowanie osadzonych do życia w społeczeństwie.

Wczoraj w herbskiej jednostce, z okazji Dnia Służby Więziennej obchodzonego 29 czerwca br., odbyła się uroczysta odprawa.

29 czerwca br. to wyjątkowy dzień dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej