Służba Ojczyźnie to duma, zaszczyt, wyzwanie i powinność.

Przedstawiciele amerykańskiej probacji i więziennictwa zawitali za mury Oddziału Zewnętrznego w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach

„Kto czyta książki, żyje podwójnie."  (Umberto Eco)

Już 231 minęło lat od uchwalenia tej pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej – Konstytucji 3 Maja.

Resocjalizacja i readaptacja społeczna skazanych poprzez współpracę Służby Więziennej z Lasami Państwowymi

Wielkanoc to wyjątkowy i ważny dla wielu Polaków czas. Już teraz przygotowujemy się do tego Święta.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej