Michał Woś - Wiceminister Sprawiedliwości oraz ppłk Maciej Konior - Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu przekazali samochód oraz sprzęt radiotelefoniczny przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ppłk Maciej Konior wraz z funkcjonariuszami raciborskiej jednostki penitencjarnej spotkali się ze studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Rozmawiali o roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Ppłk Maciej Konior wręczył złotą odznakę "Za zasługi w pracy penitencjarnej" starszemu oddziałowemu, sierż. sztab. Markowi Tokarczyk, funkcjonariuszowi Służby Więziennej w stanie spoczynku. Odznaka został nadana przez Ministra Sprawiedliwości.

Ppłk Maciej Konior wziął udział w uroczystości nadania wyższego stopnia oficerskiego Prezesowi raciborskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, majorowi Marianowi Szlapańskiemu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu zorganizowali spotkanie skazanych ze studentami, promujące racjonalne gospodarowanie własnymi finansami pt.: Mój dom, moje finanse – jak zręcznie prowadzić budżet domowy.

Funkcjonariusze działu terapeutycznego raciborskiej jednostki penitencjarnej angażują osadzonych do pomocy potrzebującym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej