Na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu w dniu 25.10.2023 r. i 13.11.2023 r. odbyły się zajęcia w ramach programu "W Służbie Prawu" dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.

W dniach 18.10 i 20.10 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu odbyły się kolejne już zajęcia w ramach programu "W Służbie Prawu".

Zakład Karny w Sieradzu, w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, promując mediację jako skuteczną, alternatywną formę polubownego rozwiązywania konfliktów, zorganizował dla osadzonych spotkanie z koordynatorem ds. mediacji Przemysławem Majkowskim - Prezesem Sądu Okręgowego w Sieradzu

Funkcjonariusze sieradzkiej jednostki penitencjarnej doskonalili swoje umiejętności strzeleckie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej