W dniach 18.10 i 20.10 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu odbyły się kolejne już zajęcia w ramach programu "W Służbie Prawu".

Zakład Karny w Sieradzu, w ramach ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, promując mediację jako skuteczną, alternatywną formę polubownego rozwiązywania konfliktów, zorganizował dla osadzonych spotkanie z koordynatorem ds. mediacji Przemysławem Majkowskim - Prezesem Sądu Okręgowego w Sieradzu

Funkcjonariusze sieradzkiej jednostki penitencjarnej doskonalili swoje umiejętności strzeleckie.

W dniach 4.10 i 11.10. 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu odbyły się zajęcia w ramach programu "W Służbie Prawu" dla uczniów z Sieradza.

Osadzeni z sieradzkiej jednostki w terminie 19-30.09.2023 r. ukończyli kurs zawodowy, który umożliwi im znalezienie zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

W dniu 27.09.2023 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sieradzu uczestniczyli w TARGACH EDUKACJI I PRACY - ZAWODY MUNDUROWE 2023 organizowanych w Sieradzu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej