Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie w czasie wolnym od służby dokonali zatrzymania na gorącym uczynku przestępcy, który dokonał kradzieży rozbójniczej.

Zakład Karny w Chełmie i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizowanego porozumienia o współpracy włącza się do akcji mającej na celu choć częściowe przybliżenie społeczności problemów związanych z autyzmem.

Służbę Więzienną podczas uroczystości reprezentował ppłk Marek Kudyk – z-ca dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym.

W dniu 1 marca 2022 roku w Chełmie odbyły się obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W Zakładzie Karnym w Chełmie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora jednostki.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej