Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.

Spotkanie koła emerytów to już tradycja wpisująca się w kalendarz wydarzeń jednostki. Tegoroczne odbyło się w kwietniu i była to okazja do spotkania kolegów i koleżanek ze służby i powspominania „starych czasów”.

Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięły udział w spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu.

Młodzież z województwa Kujawsko – Pomorskiego walczyła o miano najlepszej klasy mundurowej. Walka toczyła się o miano mistrza musztry wojskowej. Członkiem jury był przedstawiciel Służby Więziennej.

Ciekawy pomysł wychowawcy z Zakładu Karnego w Inowrocławiu, aby skazani uporządkowali groby i alejki cmentarne należące do dawnej mniejszości żydowskiej oraz zapoznali się z dziejami Inowrocławia jest w trakcie realizacji.

Sukces wioślarzy

25.03.2024

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu zajęli I miejsce w zawodach na ergometrach wioślarskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej