Ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyła w cyklicznej imprezie, która odbyła się w szkole “Dwójce”.

W Pijalni Wód Mineralnych „Inowrocławianka” pojawiła się wystawa zorganizowana przez funkcjonariuszy Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Realizując porozumienie zawarte pomiędzy Zakładem Karnym w Inowrocławiu, a Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy na terenie inowrocławskiej jednostki penitencjarnej odbyło się spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Święto Sojuszu

12.03.2024

Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyła w uroczystości 25. rocznicy przystąpienia Polski do paktu NATO.

Służba Więzienna program pracy z młodzieżą pod nazwą „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach projektu kształtuje postawy obywatelskie, proobronne i patriotyczne młodzieży. Jest to jedno z ustawowych zadań, które realizują funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Kobieta w mundurze? Dziś nikogo już taki widok nie powinien dziwić. Chociaż dla męskiej części załogi Zakładu Karnego w Inowrocławiu kobiety swoje święto mają codziennie, to 8. marca każdego roku obchodzony jest w sposób szczególny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej