Funkcjonariusze Służby Więziennej nieustannie pracują na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa w systemie penitencjarnym. Jednakże, nie zawsze są służbą rozpoznawaną w środowisku lokalnym. W dniach 06.05.2023, 17.05.2023 oraz 18.05.2023 funkcjonariusze jastrzębskiej jednostki uczestniczyli w czterech festynach w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Rybniku, które miały na celu nawiązanie bliższych relacji z lokalną społecznością oraz zachęcić...

13 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Jastrzębiu-Zdroju. W tym doniosłym wydarzeniu udział wziął wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Młodzież dwóch klas I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Żorach w dniach 24.03.2023 oraz 27.03.2023 miała okazję odwiedzić Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju i poznać bardziej z bliska pracę tamtejszych funkcjonariuszy. Była to wspaniała okazja do zobaczenia, jak wygląda praca w systemie penitencjarnym i jakie wyzwania stawia ona przed ludźmi, którzy podjęli się tej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

W dniu 27 marca 2023 roku przed kopalnią węgla kamiennego "Borynia-Zofiówka-Bzie" (dawny Manifest Lipcowy) w Jastrzębiu Zdroju odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem "Porozumień Jastrzębskich", muralem upamiętniającym podpisanie Porozumień Sierpniowych oraz figurą św. Barbary w cechowni kopalni. Kwiaty złożyli Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś, a także Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach płk...

Funkcjonariusze Służby Więziennej to grupa ludzi, którzy nie tylko pełnią ważną funkcję w naszym społeczeństwie, ale również są przykładem na to, jak można przyczynić się do poprawy życia innych. W ostatnim czasie funkcjonariusze Służby Więziennej - członkowie Klubu HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju przy wsparciu Oddziału Rejonowego PCK w Jastrzębiu-Zdroju i Miejskiego Klubu HDK zdecydowali się przekazać proboszczowi parafii św. Augustyna...

Wojna czechosłowacko-polska o Śląsk Cieszyński była jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych, które wpłynęły na losy obu narodów. Konflikt ten miał miejsce w latach 1919-1920 i był spowodowany różnicami w interpretacji postanowień traktatu wersalskiego, który przewidywał podział Śląska Cieszyńskiego między Polskę a Czechosłowację. Wojna ta była bardzo krwawa i pozostawiła wiele trudnych do zagojenia ran w stosunkach polsko-czeskich.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej