02 grudnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku wzięli udział w Braniewskich Targach Pracy i Edukacji Szkolnictwa Branżowego "Dualne kształcenie w szkolnictwie branżowym", które odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.

W dniu 24.11.2022 roku w Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Zakładzie Karnym w Kamińsku w dniu 21.11.2022 r. odbyła się uroczystość awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy Służby Więziennej.

11 listopada 2022 roku w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim oraz w Górowie Iławeckim świętowano 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wspieramy aktywizację zawodową osób bezrobotnych i wspólnie z powiatowymi urzędami pracy wskazujemy ofertę zawodową Służby Więziennej. Umożliwiając podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej