W dniu 13 lipca 2023 roku na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze miały miejsce dwa ważne dla Służby Więziennej wydarzenia. Odbyły się bowiem wojewódzkie obchody Święta Służby Więziennej oraz nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Jeleniej Górze.

W czerwcu br. na terenie Zakładu Karnego w Kłodzku zobaczyć można było niecodzienną wystawę.

Z sukcesem zakończył się program edukacyjny „W SŁUŻBIE PRAWU” realizowany w roku szkolnym 2022/2023. Tysiące uczniów z całej Polski wzięło udział w spotkaniach związanych z edukacją prawną młodzieży i prewencją przestępstw, realizowanych poprzez prowadzenie ciekawych zajęć w szkołach, jak i na terenie jednostek penitencjarnych.

22 czerwca, na terenie zakładu karnego, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące umiejętności zawodowe przewodników oraz psów specjalnych okręgu opolskiego.

W piątek, 23 czerwca, w całej Polsce oficjalnie rozpoczęły się wakacje. Naukę w roku szkolnym 2022/2023 zakończyli także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, w wydarzeniu tym udział wzięła Służba Więzienna.

5 czerwca 2023 roku, w ramach obchodów Dnia Dziecka, funkcjonariusze i pracownicy kłodzkiego więzienia przekazali na rzecz wychowanków Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Kłodzku słodkie upominki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej