W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyły się ostatnie kursy realizowane w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój.

W Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa nadania aktu Pierwszego Stopnia Oficerskiego Służby Więziennej.

Dwa pierwsze miejsca osadzonych z Zakładu Karnego w Łupkowie w V Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”oraz VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych, pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu honorowo oddali krew.

Zakład Karny w Łupkowie wsparł Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem maseczkami ochronnymi.

Kolejna akcja niesienia pomocy realizowana przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej