Pierwszą placówką oświatową, która uczestniczyła w programie „W SŁUŻBIE PRAWU” w obecnym roku szkolnym 2023/2024 była szkoła w malowniczych Żbikowicach.

Spotkania, które odbyły się w dniach 10 i 12 października bieżącego roku były dwoma z trzech zaplanowanych dla „ Elektryka” w ramach programu „ W SŁUŻBIE PRAWU”.

W dniu 13 października na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach uczestniczyliśmy w uroczystej akademii dedykowanej nauczycielom oraz pracownikom i uczniom wspomnianej placówki.

Rozpoczęto kolejną edycję programu edukacji prawnej dla młodzieży w sądeckim więzieniu. Pierwszą szkołą, z którą zrealizowano zajęcia na terenie jednostki był Zespół Szkół nr 3 im. Bolesław Barbackiego w Nowym Sączu.

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński uczestniczyli w uroczystościach nadania sztandaru nowosądeckiej jednostce.

Pamiętamy

03.08.2023

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Służba Więzienna wspominała i uczciła tych, którzy 79 lat temu zainicjowali walkę o wolność i suwerenność.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej