W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim zakończył się kolejny świąteczny program resocjalizacji. Zachowanie wszystkich zwyczajów i kultywowanie związanych z nimi obrzędów, staje się łącznikiem między ludźmi. Kultywowanie tradycji może ułatwić skazanym ponowne wejście w rolę społeczną, np. męża, brata czy ojca, pomoże scalić rodzinę.

W dniach od 4 do 7 kwietnia 2022 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się XXVIII Ogólnopolska Konferencja Aktualności Psychologicznych Aktualia 2022, pt. „Niezmiennie zmienny człowiek”.

O potrzebie solidarności oraz udzielenia pomocy ludziom uciekającym z sąsiadującej z naszym krajem Ukrainy ogarniętej okrucieństwem wojny wiedział każdy z nas.

4 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych, to doskonała okazja, by zwrócić uwagę na problem udomowionych zwierząt, które z różnych przyczyn pozbawione zostały opieki człowieka.

Zarządzenie Nr 55/2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

Kondolecje

30.03.2022

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi”

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej