Skojarzenia są proste Jamajka- reggae- Bob Marley. Bob Marley, a właściwie Robert Nesta Marley urodził się 6 lutego 1945 roku w Nine Mile w Saint Ann na Jamajce. Jego ojciec był białym oficerem armii brytyjskiej, a młodsza o 35 lat matka jamajską piosenkarką i pisarką. Marley był kimś więcej, niż tylko utalentowanym muzykiem. Pozostawił po sobie takie przeboje, jak "No Woman, No Cry", "One Love" czy "Redemption Song".

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku, by uczcić pamięć Żydów zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

W ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” Służba Więzienna zrealizowała znaczący projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawiania wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

18 stycznia 2022 roku na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim odbyła się pierwsza w tym roku terenowa akcja honorowego krwiodawstwa "Podaruj krew - uratuj życie!", której organizatorem jest Burmistrz Miasta Opole Lubelskie, Komendant Powiatowy Policji, Dyrektor Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Była to również znakomita okazja do włączenia się funkcjonariuszy i pracowników...

Końcówka 2021 roku była emocjonująca, okazało się bowiem, że powrót do korzeni, do dziennikarskiego charakteru konkursu okazał się strzałem w dziesiątkę. Trzy kategorie – felieton, reportaż i wywiad w połączeniu z tegorocznym mottem „Przyjdzie taka chwila gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek” ( Louis L’Amour) zaowocowały nadesłaniem 36 prac spełniających kryteria ustalone w regulaminie Negatywu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej