Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, w  pierwszy poniedziałek Nowego Roku 3 stycznia w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim była celebrowana Święta Liturgia którą sprawował prawosławny kapelan Zakładu Karnego ks. Michał Doroszkiewicz, a rolę psalmisty pełnił Pan Paweł Mróz parafianin z Puław.

w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa SARS-CoV-2

Pomagamy - ratujemy

16.12.2021

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim cyklicznie od kilku lat realizowany jest program resocjalizacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku wzięło w nim udział 95 skazanych.

Mikołajki to zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu, ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Od średniowiecza w wigilię tego dnia święty Mikołaj (a właściwie osoba przebrana za niego) przynosił dzieciom prezenty.

Wiatr w żagle

07.12.2021

W Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim realizowany jest program readaptacji społecznej – aktywizacja zawodowa "Wiatr w żagle". Program ten ma na celu ułatwić powrót na rynek pracy osobom mającym trudności z reintegracją.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej