W dniu 15 czerwca 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu gościliśmy młodzież z Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego w Rzeszowie.

W ostatnich dniach w Zakładzie Karnym w Przemyślu, w ramach Programu edukacji prawnej młodzieży” W służbie Prawu” realizowane były zajęcia dla młodzieży dwóch przemyskich szkół ponadpodstawowych.

W dniu 24 maja 2023 r., w ramach realizacji programu edukacji młodzieży, na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu, gościliśmy młodzież III klasy z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Każdego roku wiosną z inicjatywy hospicjów w całej Polsce odbywają się zbiórki, których znakiem rozpoznawczym są żółte żonkile, wręczane przez wolontariuszy w zamian za datki. Celem akcji jest zbiórka na rzecz podopiecznych hospicjów, ludzi cierpiących, a także zwrócenie uwagi na ideę opieki hospicyjnej.

W dniu 11 maja 2023 r. gościliśmy grupę studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W dniu 3 maja odbyły się uroczyste obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej