9 grudnia 2023 roku odbyła się niezwykła msza święta z uwielbieniem, w której wzięły udział dwie grupy osadzonych z pawilonów zamkniętych ZK Przytuły Stare. Inicjatorką tego wydarzenia była wychowawczyni KO st. szer. Iwona Winko, która postanowiła połączyć elementy duchowe z artystycznymi, tworząc wyjątkowe doświadczenie dla skazanych. Msza święta była centralnym punktem tego wydarzenia, stanowiąc duchowe fundamenty, na których zbudowany został późniejszy koncert religijny.

W ostatnim czasie zaproszenie dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Olszewie-Borkach, przyjęli funkcjonariusze Służby Więziennej Zakładu Karnego w Przytułach Starych.

Wczoraj nasz kolega st. sierż. sztab. Mariusz Krukowski, funkcjonariusz działu ochrony, odebrał w RCKIK w Ostrołęce odznakę “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na koniec roku obrotowego przez Polską Grupę SW Przedsiębiorstwo Państwowe, informujemy iż widzenia w okresie 30-31.12.2023 r. będą odbywały się bez możliwości dokonywania zakupów w kantynie.

Społeczność Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, w ramach projektu „W SŁUŻBIE PRAWU” przybyli z wizytą do Zakładu Karnego w Przytułach Starych

22 listopada 2023 roku, w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych na auli pawilonu A dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy MDK Łomża, a wychowawcami KO st. szer. Iwoną Winko i mjr. Grzegorzem Gierykiem odbył się wyjątkowy spektakl pn. "Bagnet na broń" w wykonaniu młodzieżowej grupy Teatru Per Pan.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej